خراسان جنوبی - بیرجند
حد فاصل میدان ابوذر و طالقانی یک
تلفن ثابت :
056-32222900
تماس با ما :
ارسال تیکت

رابط site publisher چه امکاناتی فراهم می کند؟

رابط site publisher چه امکاناتی فراهم می کند؟

What facilities does the site publisher provide

 

Site Publisher 300x169 رابط site publisher چه امکاناتی فراهم می کند؟

مرورکلی:

این رابط شما را قادر می سازد تا یک وب سایت ساده را تشکیل بدهید. حتی اگر شما قبلا وب سایتی را تشکیل نداده باشید. وقتی شما ازاین رابط استفاده می کنید.شما مناسب ترین قالب را برای پایگاه اینترنتی خود انتخاب خواهید کرد.وسپس وارد محتوای سایت می شوید که الگوی درخواستی شما موجود می باشد.

برای مثال، شما می توانید با این کامپیوتر یک سایت ساده برای اطلاعات کاری خودتان تشکیل بدهید.ویا تشکیل صفحه ی مشخصی که درحالی که برای آماده شدن این صفحه درسایت زحمات زیادی کشیده شده است.

توجه :ارائه دهندگان خدمات میزبانی و توسعه دهندگان شخص ثالث می توانند قالب های ناشر سایت دیگری را اضافه کنند.

وب سایت ناشر سایت را ایجاد یا اصلاح میکند.

برای تشکیل یا اصلاح یک سایت ناشر وب سایت برای یکی از دامنه های خود مراحل زیر را انجام دهید

۱)یک دامنه را از لیست دامنه های موجود،دامنه های افزوده وزیر دامنه ها انتخاب کنید.

*اگر تنها مالک یک دامنه ی واحد هستید.یا اگر از طریق پیوندبعد از ایجاد زیر دامنه،یا دامنه ی افزوده به این رابط دسترسی پیدا کردید.سیستم به طور خودکار این دامنه راانتخاب می کند وبه مرحله ی بعدی پیش میرودـ

*برای به دست آوردن اطلاعات بیش تر درمورد انتخاب دامنه،بخش بخش این سند رابخوانید.

۲)یک الگو از گزینه های موجود را انتخاب کنید.

*بخش نمونه ای ازاین رابط نمایش یک تصویر، پیش نمایش، نام وتوضیحات برای قالب ناشرسایت موجود را نشان می دهد.

*اگرشما یک دامنه را انتخاب کرده ایدکه هنوز از وب سایت ناشر سایت استفاده می کندسیستم از قالب انتخاب اولیه استفاده می کند.

۳)دربروز رسانی ما محتوای وب سایت مورد نظر را وارد کنید.

*قالب انتخابی شما محتوا را که در بخش شخصی سازی وانتشار قرار دهید.

۴)بر روی انتشار کلیک کنید یک پیام تایید با یک لینک در وب سایت جدید شما ظاهر می شود.

#هشدار#

اگر فهرست راهنما که وب سایت ناشر سایت شما را شامل می شود درحال حاظر شامل فایل ها یا فهرست راهنمای دیگر است.

وقتی شما بر روی انتشار کلیک می کنید سیستم عملکردهای زیر را انجام می دهد.

۱)برای اطلاعات بیش تر سیستم از محتویات فهرست راهنما پشتیبانی می کندوفایل های ناشر سایت را در بخش زیر بخوانید.

۲)هر فایل های موجودی راکه ازهمان نام فایل به عنوان فایل های وب سایت ناشر سایت جدید شما استفاده می کند حذف کنید.

۳)فایل های جدید وب سایت را در فهرست راهنما ذخیره کنید.

*توجه*

*شما هم چنین می توانید از لینک های مفید زیر برای سایر وظایف رایج در حساب قطعه خود کلیک کنید.

*ایجاد یک حساب کاربری ایمیل ومدیریت آدرس های ایمیل در رابط حساب کاربری ایمیل قطعهC.(خانه/ایمیل/حساب کاربری ایمیل

*بااین وب سایت بادیسک ارتباط برقرار کنید. حساب دیسک وب را در رابط کاربری دیسک ایجاد کنیدـتا بارگذاری ومدیریت فایل هارا از کامپیوتر محلی خود داشته باشید.

یک دامنه انتخاب کنید

بخش دامنه ای که رابط لیست های نام دامنه وفهرست راهنمای وب سایت می باشد را انتخاب کنید.برای هردامنه ای که حساب کاربری قطعه سی خودتان می باشد.اگر این دامنه درحال حاظر ازیک وب سایت ناشر سایت استفاده می کندرابط نام الگوی وب سایت لیست های دیگر است.

*روی دامنه کلیک کنید تا دامنه را دریک پنجره مرورگر جدید باز کنید.

*بر روی فهرست راهنما وب سایت کلیک کنید تا فهرست راهنما را در فایل مدیریت رابط قطعه سی در پنجره مرورگر جدید بازکنید.

اگر حساب کاربری قطعه ی سی شما تعداد زیاد دامنه داردرابط کاربری به طور خودکار جدول را صفحه بندی میکند.روی شماره ی صفحات در گوشه ی سمت راست بخش کلیک کنید تابین صفحات دامنه ها حرکت کنیدیا برای جست وجو دامنه از کادر جست وجوی متن دربالای لیست استفاده کنیدـ

فایل های ناشرسایت

هنگامی که یک وب سایت ناشر سایت منتشر می شود قطعه سی به طور خودکار اقدامات زیر را اجرا می کنند.

۱)سند یک کپی از ریشه های دامنه را به عنوان یک توازن ذخیره می کند در(خانه،ناشر سایت،پشتیبانی،فهرست راهنما)

جایی که کاربرنماینده ی نام حساب کاربری قطعه سی شمامی باشد.

*توجه*

اگر سیستم درطی این مرحله بایک سیستم فایل یا خطای سهمیه فایل مواجه شود آن را ذخیره نمیکند ووب سایت ناشر سایت جدید را منتشر نخواهد کرد.

۲)سیستم هرنسخه ناشر سایت موجود را که بیش از سی روز است حذف می کند.

۳)این سیستم فایل جدید وب سایت ناشر سایت را تولید می کند وآن ها را در ریشه ی سند دامنه ذخیره می کند.

اگر یکی از فایل های وب سایت جدید با یک فایل موجود مخالف باشد سیستم فایل موجود را بافایل جدید بازنویسی می کند.

*اگر سیستم درطی این مرحله با خطایی مواجه شود محتویات اصلی وب سایت رااز پشتیبانی کننده متوازن بازیابی می کندو وب سایت ناشر سایت جدید را مجازات نمی کند.

*سیستم اطلاعات پیکر بندی را برای وب سایت جدید در )(ذخیره می کندوکاربر نماینده ی نام حساب کاربری قطعه ی سی شما می باشد.واین فایل را در()ذخیره می کند.

کاربرنماینده نام حساب کاربری قطعه سی شما می باشدـکه فهرست راهنما هدف سایت های ناشر سایت را نشان می دهد به وسیله ی خط ربط(_)به جای(/).

*مهم*

فایل پیکر بندی همه تاریخ رابرای وب سایت ناشر سایت را برای شما ذخیره میکند.وما جدا توصیه میکنیم که شما این فایل رابه طور مستقیم اصلاح نکنیدوبه جای این همیشه ازقطعه سی رابط سایت ناشر)(استفاده کنید تا وب سایت های ناشر سایت اصلاح گردد.

*قالب انتخاب شده شما فایل های دیگر را که وب سایت شما استفاده می کند تعیین می کند.این فایل ها ممکن است شامل()ویا انواع دیگر فایل ها باشد.

*برای اطلاعات درمورد توسعه قالب،راهنمایی مارا در مستندات قالب های ناشر سایت بخوانید.

*برای اطلاعات بیش تر درمورد قالب های فردی،با ارایه دهندگان میزبان وب یا خالق قالب تماس بگیرید.

به این مقاله چند ستاره میدین ؟
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دیدگاهتان را بنویسید