سامانه پیام کوتاه

پنل اختصاصی پیام کوتاه

ارسال تکی و گروهی
ورودی شماره از فایل
ورودی از دفترچه تلفن
ارسال با کلمات کلیدی
ارسال با کلمات طولانی
ارسال با زبان های مختلف
و . . .

خطوط اختصاصی

اپراتور ۱۰۰۰
اپراتور ۲۰۰۰
اپراتور ۳۰۰۰
اپراتور ۵۰۰۰۱
اپراتور ۵۰۰۰۲
اپراتور ۵۰۰۰۴
اپراتور ۵۰۰۰۵
اپراتور ۵۰۰۰۹
اپراتور ۰۲۱


جهت خرید خط اختصاصی خود با پشتیبانی در ارتباط باشید